IMG_1990bn

Oferim serveis jurídics preferentment en els àmbits del DRET ADMINISTRATIU, SEGURETAT PÚBLICA I PRIVADA, DRET AMBIENTAL, PENAL, CIVIL, FAMILIA I LABORAL. Consulteu-nos si necessiteu assistència jurídica en qualsevol altre àmbit, el nostre equip de col·laboradors resta a la vostra disposició.

Dret administratiu i Seguretat pública i privada

En aquest àmbit realitzem assessorament general, escrits d’al·legacions, recursos administratius i contenciosos administratius, reclamacions de responsabilitat patrimonial, funció pública, urbanisme, protecció de dades personals, etc.

Estem especialitzats en els àmbits de SEGURETAT PÚBLICA I PRIVADA i CONTROL D’ACCESOS

www.seguretatprivada.com

En relació amb aquests darrers àmbits també treballem DRET ESPORTIU

Dret penal

En l’àmbit penal exercim com a defensa i acusació particular en tot tipus de procediments  (faltes, judicis ràpids, abreujats, sumaris, jurats, etc).

També ens dediquem a casos de violència familiar, menors, dret penitenciari, cancel·lació d’antecedents penals, indults, mediacions penals, responsabilitat civil derivada de delicte, etc.

 

Dret civil

Pel que fa al dret civil, a més de tots els procediments de dret de família, en herències, reclamacions de legítima, incapacitacions, reclamacions de quantitat, immissions, habitatges, desnonaments, execucions hipotecàries, contractes, etc

Dret de família

A l’àmbit del dret de família portem separacions, divorcis, adopcions, reconeixements de paternitat, modificacions de mesures, impagament de pensions, delictes contra les relacions familiars…..

 

 

Dret laboral

A l’àmbit laboral, defensem els drets dels treballadors davant acomidadaments, modificacions de les condicions de treball, mobbing, reconeixements de drets, reclamació de salaris, accidents laborals, conciliació familiar, maternitat, etc. També qualsevol assumpte relacionat amb la seguretat social i pensions (jubilació, viduïtat, incapacitat…).

Dret ambiental

Treballem com a advocats ambientalistes, dedicant-nos a la protecció del medi ambient, assessorant a ciutadans, empreses i associacions en la realització d’escrits, denúncies administratives, peticions, sol·licituds d’informació ambiental, querelles criminals per delictes mediambientals , etc.

Estem especialitzats en la protecció contra la contaminació acústica, lumínica, qualsevol tipus d’ immissions, etc.