IMG_1990bn

Oferim serveis jurídics preferentment en els àmbits del DRET ADMINISTRATIU, SEGURETAT PÚBLICA I PRIVADA, PENAL I CIVIL. Consulteu-nos si necessiteu assistència jurídica en qualsevol altre àmbit, el nostre equip de col·laboradors resta a la vostra disposició.

Dret administratiu i Seguretat pública i privada

En aquest àmbit realitzem assessorament general, escrits d’al·legacions, recursos administratius i contenciosos administratius, reclamacions de responsabilitat patrimonial, funció pública, urbanisme, protecció de dades personals, etc.

Estem especialitzats en els àmbits de SEGURETAT PÚBLICA I PRIVADA i CONTROL D’ACCESOS

www.seguretatprivada.com

En relació amb aquests darrers àmbits també treballem DRET ESPORTIU

Dret penal

En l’àmbit penal exercim com a defensa i acusació particular en tot tipus de procediments  (faltes, judicis ràpids, abreujats, sumaris, jurats, etc).

També ens dediquem a casos de violència familiar, menors, dret penitenciari, cancel·lació d’antecedents penals, indults, mediacions penals, responsabilitat civil derivada de delicte, etc.

 

Dret civil

Pel que fa al dret civil, a més de tots els procediments de dret de família, en herències, reclamacions de legítima, incapacitacions, reclamacions de quantitat, immissions, habitatges, desnonaments, execucions hipotecàries, contractes, etc