Avís legal

D’acord amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, indiquem les dades d’informació general d’aquest lloc web:

Ana Belén Almécija Casanova

Direcció social:

Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat
Avinguda del Carrilet, 3  Edificio D Planta 2ª
08902 Hospitalet de Llobregat

Email: info@almecija-advocats.com

POLÍTICA DEL WEB

L’accés i ús del web té caràcter gratuït per als usuaris i no exigeix el seu registre previ.

Els continguts del blog es comparteixen amb la intenció de transmetre coneixements jurídics o opinions de l’autora. En cap cas ens fem responsables de l’ús que puguin fer els lectors d’aquests continguts.

Els drets són reservats a l’autora.

No ens fem responsables de fer-ne un mal ús dels continguts d’aquest web i l’autora es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, establir limitacions o restringir el seu accés en qualsevol moment, de manera temporal o permanent.

Els usuaris que ens facin arribar les seves dades pel formulari de l’apartat de contacte o  per correu electrònic per a la realització de consultes, suggeriments, etc,  atorguen el consentiment al tractament d’aquestes dades personals en els termes de la present política de protecció de dades de caràcter personal. El lector pot exercir el seu dret de rectificació i/o cancel·lació de dades a: Ana Belén Almécija Casanova, Ronda Guinardó, 220, bx, 08041 Barcelona, info@almecija-advocats.com

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES FACILITADES

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens faci arribar, exonerant-nos de qualsevol responsabilitat si no és així. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta. Us preguem que en cas de modificació de les dades ens ho feu saber per tenir una base correcta i actualitzada.

POLÍTICA DE CONFIDENCIALITAT

Garantim la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament automatitzat d’acord a la legislació vigent (Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, així com tota la normativa aplicable a aquesta matèria).

Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als nostres fitxers automatitzats que han estat inscrits a l’Agencia Española de Protección de Datos.

Protegirem les vostres dades personals com es mereixen i en cap cas les cedirem.

MESURES DE SEGURETAT

Adoptem els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides, i procurem instal·lar altres mitjans i mesures addicionals per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, l’accés no autoritzat i robatori de les mateixes facilitades  el qual no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar de interferències, omissions, virus informàtics, averies telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes  com danys que puguin ser causat per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes queden fora del nostre control.

No obstant, l’usuari ha de ser conscient de que les mesures de seguretat en Internet no son inexpugnables.
LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions amb els usuaris del seus serveis que consten al web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola. En qualsevol cas, amb la lectura del web no hi ha cap mena de relació mercantil ni professional entre els lectors i l’autora.

Les parts renuncien expressament al fur que els hi correspongués i es sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona per a resoldre qualsevol controvèrsia que pogués sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions.