Captació d’imatges de paisatges o panoràmiques amb webcams i la seva difusió per internet

 

panoràmiques

 

Ens consulta un grup d’observadors del cel si han de sotmetre a la normativa de protecció de dades la captació d’imatges que fan de paisatges o de vistes panoràmiques ja que de manera simultània a la gravació o amb posterioritat transmeten per internet les imatges enregistrades.

La qüestió bàsica és el contingut de les imatges que enregistren. Si només hi ha paisatge o no, o si hi poden sortir persones, la imatge de les quals, cal protegir.

La normativa que cal examinar, és tota la relacionada amb la protecció de dades personals, doncs  les imatges de persones obtingudes per càmeres de vídeo, incloses les webcams, poden ser dades personals sempre que les persones es puguin reconèixer.  Si fos així, l’enregistrament de les imatges estaria sotmesa a la LOPD (Llei orgànica de protecció de dades personals) i  la normativa que desenvolupa aquesta Llei.

El tractament de les imatges inclou la captació, gravació, transmissió, conservació i emmagatzament de les imatges, i també la seva reproducció o emissió en temps real, així com el tractament que resulta de les dades personals relacionades amb aquelles.  Per a la captació de les imatges sotmeses a la LOPD són d’aplicacions els principis de legitimació o consentiment, informació, seguretat i deure de secret.

Una recomanació de l’ Agencia Española de Protección de Datos va resoldre que la captació d’imatges de paisatges o panoràmiques, sempre que no es pugui identificar a cap persona resta exclosa de l’àmbit d’aplicació de la normativa de protecció de dades, no hi hauria cap limitació i la seva difusió podria realitzar-se en obert, sense necessitat d’activar cap tipus de control d’accés a les imatges captades per la càmera. 

Per tant, si a les imatges tractades no hi ha cap persona identificable, podem gravar, difondre, etc, lliurement.

 

 

Leave a reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.