Problemes amb un cotxe de segona mà

Atenem la consulta urgent d’una clienta que ha comprat un cotxe de segona mà i als dos dies ha hagut d’anar al taller perquè el cotxe no funcionava.  No hi ha una definició o concepte jurídic de “cotxe de segona mà”. Ni tan sols una categoria de “bé de segona mà” o “fet servir”. El que sí afirmen els Tribunals és que es tracta d’un bé moble corporal i que ha de complir les funcions pel qual va ser creat i sinó ho fa és un bé defectuós. El que singularitza un cotxe de segona mà o fet servir és la disminució temporal de la seva utilitat, és a dir que la vida útil és inferior a la d’un vehicle no. Per tant, no que estigui espatllat.

La Sentència de l’Audiència Provincial de Zaragoza, de 27 d’abril de 2001 diu que “la adquisición de bienes de segunda mano implica la de un cuerpo cierto, de tal forma que se adquiere en su estado actual, sin que pueda pretenderse un funcionamiento perfecto como si de una cosa nueva se tratara, de forma que el comprador lo adquiere a su riesgo y ventura con la sola esperanza de obtener de él un buen comportamiento, de ahí que se haya sostenido que, en tales supuestos, la necesidad de pequeñas reparaciones no afecta al debido cumplimiento de su obligación de entrega por parte del vendedor” (STS, de 7 de abril de 1993, etc). Per tant, és important distingir si ens trobem o no davant d’una “petita reparacio” o una qüestió més greu.

A la Sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona de 10 de gener de 2013 es resol que “el coche debió ser vendido en bueno estado de funcionamiento, lo que a la vista está que no sucedió, y según lo dicho, debe reintegrarse a la parte actora el total de las partidas necesarias para la reparación del vehículo, sin excluir ninguna, ya que el hecho de que el vehículo fuera de segunda mano no implica que deba ser aceptado con defectos que lo hacen inútil para su uso”

Per tot això creiem que cal iniciar una reclamació contra el venedor i depèn del tipus de reparació (i si és o no una “petita” reparació)  veure si s’ha exigir l’import de la factura del taller o resoldre el contracte que es va realitzar.

Leave a reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.