Sorolls per l’activitat d’una esglèsia. Condemna a l’Ajuntament de Tortosa.

El jutjat contenciós-administratiu 1 de Tortosa ha dictat Sentència de 13 d’octubre de 2014,  per la qual condemna l’Ajuntament de Tortosa a exercir les seves facultats inspectores i en el seu cas sancionadores sobre un local on s’exerceix una activitat de culte.

L’ajuntament, no havia donat resposta efectiva a les denúncies d’un veí afectat greument pels sorolls de l’esglèsia i els que provoquen la gent que entra i surt constantment del local, així com les persones que es queden al carrer mentre dura la celebració.

Entenia el consistori que això era un tema civil, només de relació veïnal,  i que no havia d’exercir cap mena de control. La Sentència afirma que no s’està qüestionant l’actuació del titular de l’esglèsia sinó la manca d’exercici per part del municipi de les competències de control i sanció, per tant és competència administrativa.

La pericial aportada pel veí demostra l’excés de soroll. Tot i que l’ajuntament considerava que el soroll de fora de l’activitat no estava relacionat amb el culte, la Sentència acredita que és precisament l’activitat la que atrau un nombre important de persones i que el nivell de soroll augmenta dràsticament quan l’activitat és en funcionament i que això prova insuficients les mesures adoptades pel consistori.

Per això, estimen el nostre recurs i condemnen en costes l’Ajuntament. La Sentència no és ferma, però confiem que sense més dilacions  l’Ajuntament exerceixi de manera immediata les seves competències inspectores i en el seu cas sancionadores per a la defensa dels drets del veí afectat.

 

 

Leave a reply

Basic HTML is allowed. Your email address will not be published.